HVORDAN VÆRE FORBEREDT MENTALT TIL KAMP?

Anne Fylling Frøyen har holdt kurs i mental trening for oss på landslaget. 

Hun er fagkonsulent i idrettspsykologi på Olympiatoppen og har i en årrekke hjulpet mange idrettsutøvere. 

Hvilke mentale ferdigheter er viktig i kampsport? 

 • Lese motstander
 • Forutse motstanderens handlinger og strategi
 • Oppfatte stimuli raskt
 • Rask planlegging og beslutningsevne
 • Respondere automatisk

Hva er viktig i idrett, spesielt kampsport?

 • Selvkontroll
  • Avgjørende for å kunne planlegge og opprettholde hensiktsmessige tanker, følelser og handlinger over tid. 
 • Egenmotivasjon
  • Trene og vise optimal innsats over tid uten særlig påminnelse fra folk rundt
 • Selvbevissthet
  • Evnen til å følge med på sin mentale status og tilpasse tanker og følelser for å ha et optimalt spenningsnivå
 • Selvtilllitt
  • Føle mestring
  • Avgjørende
  • Tåler mer motgang
 • Planlegging
  • Hva vil jeg tenke, og når vil jeg det?
  • Hva vil jeg gjøre, og når vil jeg det?
  • Reserveplan,- hva hvis (refokuseringsplan)
   •  Kun det som kan være til nytte
 • Visualisering:
  • Inkluder alle sanser
   • Syn, hørsel, smak, luft, kinestetiske sansen, emosjoner (selvtillitt, følelse av trygghet, styrke, osv.)
  • Ofte lurt i forbindelse med skader,- kommer sterkt tilbake.
  • Strategi i åpning av kamp.
 • Gjennomføringsplanen
  • Del opp kampen i mindre deler for å holde fokus
 • Evaluering etter kamper: 
  • Ta med det gode fra alle kamper
  •  "Selvtillitsbank" fra kamper og treninger som er bra!
  • Finn årsaksforklaring for utfallet av kampen uansett utfall. 

Absolutt lærerikt og interessant kurs!

Avslutter med en quote som Anne hadde på presentasjoen sin om fornyet optimisme: "Optimism is essential to archievement and it is also the foundation of courage and true prograss." Nicholas Butler.